หน้าแรก / บริการอื่นๆ / เกียร์ เสียงดัง สาเหตุมาจากอะไร?
บริการอื่นๆ
เกียร์ เสียงดัง สาเหตุมาจากอะไร?

อาการเสียงดังที่มาจาก เกียร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับรถใหม่ และรถเก่า โดยเกิดมาได้จากหลายสาเหตุ

ซึ่งเราสามารถสังเกตและวิเคราะห์อาการได้ด้วยตัวเอง ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้น เรามีเทคนิคง่ายๆมาบอกกัน

  • เกียร์หอนสียงที่มาจากภายนอก ห้องเกียร์ สาเหตุมาจากการสึกหรอของอุปกรณ์ อาการนี้มีเหตุเนื่องมาจากการเสียดสีกันของลูกปืน เฟืองเกียร์
    ทางแก้ก็คือ ให้เปลี่ยนลูกปืนใหม่ อาการนี้ก็จะหายไป
  • เสียง เกียร์หอน ที่ดังมาจากการเข้า เกียร์ หรือการเร่งเครื่อง ลากเกียร์ ก่อนจะ เปลี่ยนเกียร์
    ทางแก้ก็คือ เปลี่ยน ชุดเกียร์ ถ้าอย่างทุ่นในเรื่องค่าใช้จ่าย แนะนำให้เปลี่ยนแบบมือสอง
  • เกียร์ ดัง ขณะที่เข้าเกียร์ว่าง ลักษณะของเสียงมีลักษณะเหมือนเหล็กดังกระทบกัน ซึ่งที่เสียงเป็นแบบนี้นั้นก็เพราะ เฟืองกระทบกัน โดยเสียงจะดังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระยะห่างของช่อง Backlash ถ้าห่างมาก เสียงก็จะดังมาก ห่างน้อย เสียงก็จะดังน้อย แต่ถ้าหากชิดเกินไปเฟืองจะเกิดการใหม้ ซึ่งช่อง Backlash นี่จะมีน้ำมันหล่อลื่นเฟือง เกียร์ และน้ำมันระบายความร้อนอยู่
    ทางแก้ก็คือ ถ้าเป็นกรณีของรถเก่า ที่มีเฟือง เกียร์ อยู่ในระยะที่ห่างกัน ให้ปรับระยะความห่างใหม่ ถ้าเป็นรถใหม่ ที่มีการใช้งานไม่เกิน 60,000 กม. ให้ปรับตั้งใหม่เช่นกันเดียวกันกับรถเก่า หรืออีกทางก็คือ ออกแบบเฟือง เกียร์ ใหม่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล https://auto.mthai.com/news/tips/41443.html